Esipuhe

Teija Rautiola & Elina Ala-Nikkola

Tämä verkkojulkaisu on koottu kaikille nuorten kanssa toimiville ja työskenteleville aidon kohtaamisen ja kuulemisen tueksi, taustalla Matti – miesten matkat työhön -hankkeen aikana herännyt tietoisuus nuorten puhumattomuuden syistä ja seurauksista. Matti-hankkeessa kehitettyjä ja tässä julkaisussa esiteltäviä sukupuolisensitiivisiä ohjausmalleja sekä näkökulmia nuoren kuulemiseen ja vahvistavaan kohtaamiseen voidaan soveltaa laajasti toimittaessa nuorten kanssa nuoriso-, kasvatus-, sosiaali- ja terveystyössä.

Matti – miesten matkat työhön -hankkeessa (2016–2018) on kehitetty ohjausmenetelmiä nuoren miehen omaehtoisuuden, sosiaalisuuden ja pystyvyyden tukemiseksi. Hanke on suunnattu 15–29-vuotiaille miehille, ja sillä vähennetään ylisukupolvista työttömyyden ja syrjäytymisen kierrettä. Hankkeen aikana on tehty monitasoista yhteistyötä, ammattikorkeakoulujen, toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen, kolmannen sektorin ja yritysyhteistyökumppaneiden kesken.  Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Julkaisun osassa I tarkastellaan nuoren kohtaamista ja vahvistavaa huomaamista eri näkökulmista. Matti-hankkeessa on hyödynnetty näitä näkökulmia kehitettäessä nuorten kanssa työskentelyyn sovellettavia menetelmiä, joita esitellään julkaisun osassa II. Esittelemme tässä julkaisussa menetelmiä hyvin konkreettisella tasolla ja toivomme, että ne voivatkin toimia eräänlaisena idea- ja työkalupakkina nuorten kanssa työskenteleville. Julkaisun osa III pureutuu Matti-hankkeen tavoitteisiin, tuloksiin ja hankkeessa toteutettujen työpajojen arviointiin. Lisäksi osa III valottaa sitä, miten hankkeissa syntynyt tieto juurtuu ammattikorkeakoulun opetustoiminnan myötä aitoon työelämään ja yhteiskunnan kehittämiseen tulevaisuuden osaajien eli opiskelijoiden kautta.

Kiitämme lämpimästi Euroopan sosiaalirahastoa ja Hämeen Ely-keskusta hankkeen rahoituksen järjestämisestä. Kiitos kuuluu myös osatoteuttajan, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun asiantuntijoille erinomaisesta yhteistyöstä. Suuret kiitokset yhteistyökumppaneillemme Stadin ammattiopistossa, Metallipajalla, OTE Nuorten pajalla, Parik-säätiön työpajalla ja Valtakunnallisella työpajayhdistys ry:llä. Matti-hankkeen toimenpiteet ovat yltäneet korkealle teidän ansiostanne. Teidän innostavalla työotteella suunnittelemamme menetelmät alkoivat elää aidosti käytännössä. Lämmin kiitos teille yritysten yhteistyökumppanit nuorille suunnatuista aidoista tehtävänannoista. Suuri kiitos myös teille mentorit, vertaiset aikuiset,  jotka tarjositte omat elämäntarinat Matti-hankkeen nuorille esimerkiksi ja ihmeteltäväksi ja jaoitte aikaanne nuorten kanssa keskustellen.

Ja ennen kaikkea kiitos kaikille nuorille, jotka olette osallistuneet Matti-hankkeen pajoihin ja menetelmiin. Teidän avullanne olemme saaneet tuoreita kuulumisia nuorten miesten elämänkulusta ja myönteiseen tulevaisuusorientaatioon vaikuttavista tekijöistä. Teidän välityksellänne annamme nuorten kanssa työskenteleville asintuntijoille aitoja signaaleja ja koordinaatteja ilman suuntaa elävän ja suuntaa hakevan nuoren tukemiseksi.

Lämpimästi kiitämme vielä Matti-hankkeen ohjausryhmää ja projektiryhmää monipuolisesta tuestanne ja  erinomaisesta työpanoksestanne. Olemme yhdessä päässeet Matti-hankkeen maaliin, jossa nuoren miehen ylisukupolvista syrjäytymisen uhkaa selätetään.

Kiitos kaikille tämän julkaisun kirjoittajille, jotka asiantuntijuudellanne ja peräänantamattomalla työmoraalillanne sekä huikealla innostuksella olette mahdollistaneet tämän julkaisun olemassaolon. Tämä verkkojulkaisu on näyttöön perustuva työväline nuoren kasvun ja kehityksen tukemiseksi saumattoman moniasiantuntijuuden avulla.

Toivomme, että verkkojulkaisusta on kaikille sen käyttäjille paljon iloa ja hyötyä päivittäisessä työskentelyssä nuorten kanssa ja että sitä levitetään tehokkaasti ympäri Suomea. Toivomme, että tämän välityksellä jokainen kohtaaminen nuoren ja aikuisen kesken on merkityksellinen nuoren elämänhallinnan löytämiseksi.